ADRES BİLGİSİ AYDINLATMA METNİ

KAR-SU ÇAMLICA KÖYÜ SU İŞLETMELERİ A.Ş.

ADRES BİLGİSİ AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla, aşağıda bilgileri bulunan Kar-Su Çamlıca Köyü Su İşletmeleri A.Ş. (“Kar-Su) tarafından hazırlanmıştır.

MERSİS Numarası: 499004768100019

Adresi: Necatipaşa Mah. Balsu Cad. No:25 Hendek/SAKARYA

Telefon: 0 264 614 96 40 E-mail: info@kardelensu.com.tr

Kar-Su üyelerine ait adres bilgisini; fatura düzenlemek üzere kanuni zorunlulukları yerine getirme ve sipariş sevkiyat süreçlerinin yürütülmesi amacıyla, sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayanarak otomatik yöntemlerle işlenmektedir.

Adres bilginizi; mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerimizi yerine getirmek üzere yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla, dava ve savunma haklarımızı kullanmak üzere de avukatımız, yetkili yargı mercileriyle ve idari kuruluşlarla paylaşabilmekteyiz.

İşlenen kişisel verilerinize ilişkin 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu madde 11 gereği aşağıda sayılan haklara sahipsiniz:

Yukarıdaki haklarınızı kullanırken, işlemin ek bir maliyet gerektirmesi halinde ilgili mevzuat uyarınca ücret alınacaktır.

6698 sayılı Kanunun ilgili 11. maddesi gereği taleplerinizi, www.kardelensu.com.tr Başvuru Formunu Kar-Su’ya başvuru formunda yer alan iletişim kanallarından birini kullanarak veya firma adresine posta yoluyla ileterek yapabilirsiniz.

Kar-Su Çamlıca Köyü Su İşletmeleri A.Ş.