ÜYE AYDINLATMA METNİ

KAR-SU ÇAMLICA KÖYÜ SU İŞLETMELERİ A.Ş.

ÜYE AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla, aşağıda bilgileri bulunan Kar-Su Çamlıca Köyü Su İşletmeleri A.Ş. (“Kar-Su) tarafından hazırlanmıştır.

MERSİS Numarası: 499004768100019

Adresi: Necatipaşa Mah. Balsu Cad. No:25 Hendek/SAKARYA

Telefon: 0 264 614 96 40 E-mail: info@kardelensu.com.tr

Kar-Su müşterilerine ait işlenen kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri aşağıda yer almaktadır:

Kişisel Veri

İşlenme Amacı

Hukuki Sebebi

Ad, Soyad

Fatura Düzenlemek Üzere Kanuni Zorunlulukları Yerine Getirmek, Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi

Cep/Telefon Numarası

Müşterilerimiz ile İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşmenin İfası, Siparişteki Sevkiyat Süreçlerinin Yönetilmesi, SMS Doğrulaması

Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan Doğruya İlgili Olması Kaydıyla, Sözleşmenin Taraflarına Ait Kişisel Verilerin İşlenmesinin Gerekli Olması

Cep/Telefon Numarası

Reklam, Tanıtım İletileri ve Özel Günlerde Kutlama Mesajı İletilmesi Faaliyetleri

Açık Rıza Alınması

Parola

İşlem Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan Doğruya İlgili Olması Kaydıyla, Sözleşmenin Taraflarına Ait Kişisel Verilerin İşlenmesinin Gerekli OlmasıElde edilen tüm kişisel verilerinizi; mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerimizi yerine getirmek üzere yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla, dava ve savunma haklarımızı kullanmak üzere de avukatımız, yetkili yargı mercileriyle ve idari kuruluşlarla paylaşabilmekteyiz. Ayrıca; Ad, soyad, telefon ve eposta adresi verilerinizi muhasebe işlemlerini yürütmek ve kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirmek üzere Kanunen yetkili Kişilerle paylaşabilmekteyiz. E-posta Adresi, Cep/Telefon Numarasını açık rızanızla sınırlı, ileti gönderebilmek için sözleşmeli hizmet aldığımız kuruluş ile paylaşabilmekteyiz.

İşlenen Kişisel verileriniz mobil uygulamada doldurduğunuz form vasıtasıyla otomatik yöntemlerle işlenecektir.

İşlenen kişisel verilerinize ilişkin 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu madde 11 gereği aşağıda sayılan haklara sahipsiniz:

Yukarıdaki haklarınızı kullanırken, işlemin ek bir maliyet gerektirmesi halinde ilgili mevzuat uyarınca ücret alınacaktır.

6698 sayılı Kanunun ilgili 11. maddesi gereği taleplerinizi, www.kardelensu.com.tr Başvuru Formunu Kar-Su’ya başvuru formunda yer alan iletişim kanallarından birini kullanarak veya firma adresine posta yoluyla ileterek yapabilirsiniz.

Kar-Su Çamlıca Köyü Su İşletmeleri A.Ş.